Insights that help you make an impact

At GemSeek we use data, technology and analytics to predict what customers will do next. We help companies take the right decisions about products, marketing campaigns and customer initiatives – translating into higher revenue growth, higher customer satisfaction and higher marketing ROI.

Some key numbers about us

60%

NPS® from 48 projects in 2020

>4000

Active monthly users of our CX platform

>150+

projects per year

180+

professionals with offices across Europe

60%

NPS from 48 projects
in 2020

>4000

Active monthly users
of our CX platform

>150+

projects per year

180+

professionals with
offices across Europe

Our Mission

WE PREDICT WHAT CUSTOMERS WILL DO NEXT

We help companies get a profound understanding of their customers – what they care about and why they do things. We predict what they are most likely to need or wish for. Then we suggest to businesses how they can provide better value to their customers in advance

Our Vision

PROPEL COMPANIES TOWARDS A CUSTOMER-CENTRIC DATA-FIRST FUTURE

We believe in inspiring complete business transformations, not just product iterations.

We believe that customer service should not just be a function inside the organization, but a complete philosophy

We believe in making customer insights accessible to everybody in the organisation in real time.

Our business approach

IMPACT.

We constantly develop and improve our solutions to create better value and higher ROI for our customers.

PROBLEM-SOLVERS.

We do not offer tools or algorithms, we solve actual business problems.

INDUSTRY EXPERTS.

We dive deep into our client’s businesses and tailor our solutions to them.

BUSINESS THINKING.

We understand and measure how customer experience and perception link to financial results.

Some of our awards:

Locations

Sofia

18 Shipchenski Prohod Blvd.,Office 701,
Sofia 1113, Bulgaria

Amsterdam

125E J. Geesinkweg, 4th fl.,1096 AT
Amsterdam, The Netherlands

London

30 Stamford Street,SouthBank, London,
SE1 9PY, UK

Paris

6 Rue de Saint-Pétersbourg, 75008 ,
Paris, France

Sofia

18 Shipchenski Prohod Blvd.,Office 701, Sofia 1113, Bulgaria

Amsterdam

125E J. Geesinkweg, 4th fl.,1096 AT, Amsterdam, The Netherlands

London

30 Stamford Street,SouthBank, London, SE1 9PY, UK

Paris

6 Rue de Saint-Pétersbourg, 75008, Paris, France

See what’s new. Sign up for our newsletter:

„ДжемСийк Кънсълтинг” ООД, основана през 2011 г., е просперираща млада компания, която консултира Fortune 500 клиенти по отношение на тяхната маркетингова стратегия, инициативи, насочени към изграждане на лоялна клиентска база, оптимизирането на продуктовия микс. На 20.02.2017 г. дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0219-C01, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Основна цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на националния и световен пазар на ДжемСийк Кънсълтинг ООД, чрез внедряване на иновативна на световно ниво Ascription – методика за попълване на липсващи стойности от проведени пазарни проучвания. По проекта се предвиждат инвестиции в материални активи и услуги, необходими за внедряване нa иновативния процес. Реализирането на проекта ще осигури устойчиво развитие на фирмата, в резултат от подобрените иновационен капацитет и конкурентоспособност.

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.001-0219-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. „ДжемСийк Кънсълтинг” ЕООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Услуги за осигуряване на бази данни с цел внедряване на по-ефективен процес при внедряване на иновативна методика за попълване на липсващи стойности от проведени пазарни проучвания. Краен срок за подаване на оферти 09.11.2017г. Всички необходими документи може да свалите от тук:

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.001-0219-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. „ДжемСийк Кънсълтинг” ЕООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет:Разработка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация специализирана софтуерна платформа за прилагане на статистически алгоритми за попълване на липсващи данни. Краен срок за подаване на оферти 09.11.2017. Всички необходими документи може да свалите от тук:

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.001- 0219-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. „ДжемСийк Кънсълтинг” ЕООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка монтаж и пускане в екплоатация на хардуерно оборудване: Сървър- 1 бр., Сторидж- 1 бр, UPS-1 бр.Краен срок за подаване на оферти 04.12.2017г. Всички необходими документи може да свалите от тук: