About Us

AT GEMSEEK WE KNOW THAT HAPPY CUSTOMERS CAN MAKE OR BREAK A BUSINESS. THIS IS NO LESS TRUE FOR EMPLOYEES,
AS WELL. WE BELIEVE THAT STRONG LEADERS CAN INSPIRE PEOPLE

At GemSeek we know that happy
customers can make or break a business.
We also know that the bigger the
business is, the harder it is to keep track of
each small interaction and understand the
bigger patterns behind it.
These interactions are just data points and
we, the GemSeekers, are the best in
uncovering the meaning behind data. We
are the IN-sight, the heightened sense
with which a business makes sense of the
world.

Our story :

2011

GemSeek founded

The company was founded by Petko
Tinchev, Martin Dimov and Kaloyan
Stefanov.

2011

Development of
analytics capabilities

2012

GemSeek Group Created

2012

Development of IT and Business Intelligence Capabilities

2014

Glen Khouw appointed Group CEO

Today’s successful vision starts taking shape, centered around customer understanding.

2014

Development of Data Science Capabilities

2016

GemSeek becomes a part of Future Thinking Group

2016

Capabilities Expansion

Quick growth of digital tech portfolio with customer experience platform, text analytics platform and more.

2019

Petko Tinchev is named CEO

2019

Predicting Customer Behaviour

A laser-sharp focus on the industries we know best and one goal in mind – predicting customer behaviour.

Locations :

Sofia

18 Shipchenski Prohod Blvd.,􀀀Office 701,
Sofia 1113, Bulgaria

Amsterdam

125E J. Geesinkweg, 4th fl.,􀀀1096 AT
Amsterdam, The Netherlands

London

30 Stamford Street,SouthBank, London,
SE1 9PY, UK

Oxford

Latimer House,􀀀Langford Business Park,
Kidlington, OX5 1GG, UK

„ДжемСийк Кънсълтинг” ООД, основана през 2011 г., е просперираща млада компания, която консултира Fortune 500 клиенти по отношение на тяхната маркетингова стратегия, инициативи, насочени към изграждане на лоялна клиентска база, оптимизирането на продуктовия микс. На 20.02.2017 г. дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0219-C01, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Основна цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на националния и световен пазар на ДжемСийк Кънсълтинг ООД, чрез внедряване на иновативна на световно ниво Ascription – методика за попълване на липсващи стойности от проведени пазарни проучвания. По проекта се предвиждат инвестиции в материални активи и услуги, необходими за внедряване нa иновативния процес. Реализирането на проекта ще осигури устойчиво развитие на фирмата, в резултат от подобрените иновационен капацитет и конкурентоспособност.

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.001-0219-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. „ДжемСийк Кънсълтинг” ЕООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Услуги за осигуряване на бази данни с цел внедряване на по-ефективен процес при внедряване на иновативна методика за попълване на липсващи стойности от проведени пазарни проучвания. Краен срок за подаване на оферти 09.11.2017г. Всички необходими документи може да свалите от тук:

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.001-0219-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. „ДжемСийк Кънсълтинг” ЕООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет:Разработка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация специализирана софтуерна платформа за прилагане на статистически алгоритми за попълване на липсващи данни. Краен срок за подаване на оферти 09.11.2017. Всички необходими документи може да свалите от тук:

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.001- 0219-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. „ДжемСийк Кънсълтинг” ЕООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка монтаж и пускане в екплоатация на хардуерно оборудване: Сървър- 1 бр., Сторидж- 1 бр, UPS-1 бр.Краен срок за подаване на оферти 04.12.2017г. Всички необходими документи може да свалите от тук: